fbpx

Het afgelopen jaar was een raar jaar. Vanwege Covid-19 hebben we onze trainingsmogelijkheden ernstig beperkt zien worden.

In de eerste periode was training niet of nauwelijks mogelijk maar vrijwel direct hebben we besloten om de lessen door te gaan, maar dan in de vorm van Online groepslessen.

Richting de zomerperiode werd er langzamerhand meer mogelijk en zijn we overgestapt naar groepstraining buiten. We hadden een trouwe opkomst en de zon werkte ook goed mee. Naast de dojo hebben we een trainingsveldje, wat perfect geschikt was voor de buiten-trainingen.

In het najaar hebben we weer uitgebreid de tijd gehad om de zaal te gebruiken. Weliswaar zonder contact, maar alles is beter dan niet trainen.

Inmiddels zijn we helaas weer terug bij af en is de cirkel weer rond, we trainen weer online, nog altijd met een trouwe groep leerlingen, dat motiveert me om vrolijk door te gaan.

Bukti Negara is een contactsport, waarbij vooral getraind wordt op de korte afstand (elleboog-afstand). Zo’n 75% van onze training bestaat normaal uit het contact maken met elkaar en leren toepassen van het getrainde curriculum.

Nu zijn we teruggeworpen op het trainen van het curriculum, maar juist deze beperking geeft ook weer de uitdaging om meer nadruk te leggen op het goed uitvoeren van alle technische details.

De laatste weken van december en de eerste weken van januari 2021 zal dit in ieder geval weer de modus operandus zijn.

Pukul Terus!